Data & Analytika

Objem, rozmanitost a rychlost vytváření dat rychle roste. Potenciál společností získat konkurenční výhodu využitím dat rychle roste také. Pomáháme klientům tuto konkurenční výhodu identifikovat a budovat.

Náš tým konzultantů má mnohaleté zkušenosti v oblastech Data Governance, Data Quality Management, Data Warehousing a Business Intelligence, Big Data, Data Science a dalších doménách správy dat a informací.

Dodáváme datově náročné softwarové systémy, analytické modely, implementujeme procesy a organizaci a podporujeme klienty v jejich investicích poskytováním expertních konzultací.

Jsme technologicky nezávislí, ale zároveň máme rozsáhlé zkušenosti s předními technologiemi společností Teradata, Oracle a Microsoft.


Jak pomáháme

Naše řešení

Čištění dat

Čištění dat na základě analýzy a požadavků, s implementací preventivních opatření.


Příběh klienta

Bezplatné ohodnocení

Posouzení dat

Analýza dat pro získání celkového přehledu datové kvality, s použitím pro návazné aktivity vyčištění dat a definování preventivních a kontrolních mechanizmů.

Posouzení organizace

Kontrola organizačních aspektů kvality dat; např. některé datové oblasti s nepřidělenou odpovědností nebo chybějícími znalostmi.

Naši lidé

Ivo Chaloupka

Senior Consultant

Helps clients realize their business value through Data Management and Data Science ​

Jakub Uvíra

Senior Consultant

Helps clients realize their business value through Information Management ​

Jak Vám můžeme pomoci?
Kontaktuje nás