IT sourcing a dodavatelé

Správné rozhodování o tom, co insourcovat a outsourcovat, následně tato rozhodnutí účinně a efektivně implementovat, poskytuje klientům možnosti, které nemají interně k dispozici, s nižšími náklady, rychlejším a kvalitnějším dodáním a s celkově vyšší spokojeností klienta. 


Jak pomáháme

Náš tým konzultantů, nezávislých na dodavatelích a technologii, využívá svých širokých zkušeností a znalostí dodavatelů k tomu, aby poskytl klientům konkrétní doporučení a podporu pro nastavení celkové outsourcingové strategie, optimálního řízení, rozhodování o tom, co by mělo být insourcováno, co naopak outsourcováno, a přípravu a realizaci konkrétních outsourcingových projektů, za průběžného dohledu nad kvalitou služeb (Quality Assurance) a neustálou ochranou zájmů klientů. 


Naše řešení

Bezplatné ohodnocení

Jak Vám můžeme pomoci?
Kontaktuje nás