Data Quality Management

O základní úloze dat v podnikání už bylo napsáno hodně. Pokud mají být data po transformaci na informace využita k podpoře nebo dokonce umožnění business provozu a realizaci provozních i strategických rozhodnutí, úspěch je předurčen i kvalitou dat. Mezi mnoha dalšími jsou běžné následující problémy s datovou kvalitou:

  • Neúplná data o potenciálních zákaznících a klientech omezují schopnost převádět potenciální zákazníky (leady) na klienty.
  • Nesprávné údaje o adrese nebo rodném čísle přímo vedou k neefektivním marketingovým operacím a horší zákaznické zkušenosti.
  • Nekonzistentní údaje o produktech s účetními údaji (hlavní účetní knihou) přináší nekonzistentní závěry o podnikání, učiněné účetním versus produktovým a obchodním oddělením.
  • Duplicitní data o stejných kontaktních informacích pro jednoho potenciálního zákazníka nebo klienta zbytečně komplikují jednotný pohled na data (Master Data Management).
  • Chybějící údaje o potenciálních zákaznících nebo stávajících zákaznících omezují schopnost převádět potenciální zákazníky na klienty. Čím kvalitnější informace o svém zákazníkovi máte, tím lepší služby mu můžete poskytnout.
  • Zastaralé údaje vedou k neadekvátním rozhodnutím.

Jak pomáháme

Náš tým technologicky nezávislých konzultantů pomáhá klientům skutečně spravovat data jako kvalitní aktivum tím, že jim pomáhá budovat kulturu, procesy, organizaci a systémy pro nepřetržité řízení kvality dat.

Věříme, že jakékoli udržitelné zlepšování kvality dat organizace musí být zarámováno systémem řízení kvality dat, přijatým organizací, kde implementace takového systému musí být řešena jako speciální případ projektu procesního inženýrství, tj. vyžaduje „holistický“ a postupný přístup, který respektuje lidské i technologické aspekty a zastřešuje strategická i provozní hlediska. 

Naše služby mohou mít buď povahu kratší spolupráce, která pomůže klientovi zlepšit kvalitu dat ve specifických oblastech, negativně ovlivňujících vybraný obchodní proces (např. procesy marketingu, prodeje, účetnictví nebo výkaznictví), nebo složitější projekt, zavádějící do společnosti systém řízení kvality dat. 


Náš přístup

Naše řešení

Aplikační systém

Implementujeme systémy a nástroje umožňujících efektivní řízení kvality dat.

Procesní systém

Implementujeme vhodné a udržitelné systémy procesů pro průběžné řízení kvality dat.

Čištění dat

Čištění dat na základě analýzy a požadavků, s implementací preventivních opatření.

Posouzení dat

Analýza dat pro získání celkového přehledu datové kvality, s použitím pro návazné aktivity vyčištění dat a definování preventivních a kontrolních mechanizmů.

Posouzení organizace

Kontrola organizačních aspektů kvality dat, např. některé datové oblasti s nepřidělenou odpovědností nebo chybějícími znalostmi.


Příběh klienta

Bezplatné posouzení

Posouzení dat

Analýza dat pro získání celkového přehledu datové kvality, s použitím pro návazné aktivity vyčištění dat a definování preventivních a kontrolních mechanizmů.

Posouzení organizace

Kontrola organizačních aspektů kvality dat; např. některé datové oblasti s nepřidělenou odpovědností nebo chybějícími znalostmi.


Jak Vám můžeme pomoci?
Kontaktuje nás