Data Warehousing & Business Intelligence

Data Warehousing (datové sklady) & Business Intelligence je zaměřena na poskytování kvalitních dat pro podporu rozhodování integrací dat z různých zdrojů do společného datového modelu organizace a podporou organizacím v analýze, rozhodování a reportování. Podle společnosti DAMA International je vybudování Data Warehouse & Business Intelligence typicky motivováno následujícími motivy: 

  • Business Intelligence - primární hnací silou při budování datového skladu (Data Warehouse) je získat lepší přehled o zákaznících, produktech a financích organizace a dalších oblastech.
  • Provozní efektivita - jednání na základě znalostí získaných z Business Intelligence zvyšuje efektivitu organizací a podporuje je tak ve zlepšování jejich náskoku před konkurencí.
  • Compliance - zejména finanční organizace jsou povinny poskytovat úřadům data, aby prokázaly, že splňují regulační požadavky, a dceřiné společnosti musí být v souladu se svou mateřskou organizací.

Jak pomáháme

Náš tým technologicky nezávislých poradců pomáhá klientům získat lepší přehled o jejich podnikání, zvýšit jejich provozní efektivitu a zajistit Compliance tím, že jim pomáhá vytvářet, optimalizovat a upgradovat řešení Data Warehouse & Business Intelligence. 

Věříme, že úspěšné řešení Data Warehouse & Business Intelligence vyžaduje komplexní porozumění business informačním potřebám klienta v kontextu jeho business strategie a business procesů, dále řešení, které svou hodnotu přináší klientům rychle, a vhodnou technologickou platformu. Naši konzultanti mají bohaté zkušenosti s hlavními on-premise technologiemi (Teradata, Oracle, Microsoft) a dále se zabývají tím, kde nejlépe vyhovují technologie on-demand (cloud). 

Naše služby mohou být charakteru kratší spolupráce, která pomůže klientovi definovat jeho potřebu po řešení Data Warehousing & Business Intelligence tím, že pomůžeme připravit koncept cílového řešení, který lze použít v následném výběrové řízení na dodavatele řešení (Request for Proposal), zlepší jeho současné špatně fungující řešení (z pohledu plnění očekávání businessu nebo technických vlastností) nebo komplexnější projekt vybudování vhodného řešení. 


Náš přístup

Naše řešení

Příběh klienta

Bezplatné ohodnocení

Jak Vám můžeme pomoci?
Kontaktuje nás