Big Data & Data Science

Slovo „velký“ je v doméně Big Data relativní. Velká data se často netýkají pouze velkého objemu, ale také rozmanitosti (strukturovaná a nestrukturovaná data) a rychlosti, s jakou data vznikají. Obor Data Science se transformoval z původního označení pro aplikovanou statistiku na komplexní odvětví využívající informatiku, matematiku, statistiku, zpracování signálů, modelování pravděpodobnosti, rozpoznávání vzorů, strojové učení a vizualizace na relativně velkých souborech dat. Zatímco tradiční Data Warehousing & Business Intelligence se zaměřovaly na získání náhledu do minulosti („analýza zpětného pohledu“), s omezenou spolehlivostí předvídaných trendů, současná Business Intelligence se snaží přesněji předpovídat to, kam organizace směřují, prostřednictvím „umění“ Data Science, a tak identifikovat nové obchodní příležitosti (např. odhalením skrytých potřeb zákazníků nebo lépe cílenou nabídkou) a zlepšit efektivitu operací (např. automatizací manuálních úloh).  


Jak pomáháme

Náš tým technologicky nezávislých konzultantů pomáhá klientům identifikovat oblasti pro využití Data Science, ohodnotit jejich obchodní přínosy a sestavit Business Case, a dále s celým procesem přípravy architektury, technického návrhu, vývoje a nasazení vhodných řešení. 

Věříme, že každé úspěšné řešení Data Science musí integrováno do rámce podnikových procesů, informačního prostředí a stávajících systémů. Proto doporučujeme holistický přístup a nezavádět řešení data science bez pochopení kontextu. 

Naše služby mohou mít buď povahu krátkého zapojení, které klientovi pomůže identifikovat možné využití Data Science v jeho obchodním kontextu a porozumět obchodním přínosům, nebo komplexnější a delší implementace Data Science, která klientovi pomůže pokročit od „analýzy zpětného pohledu“ k vybudování jeho vlastní „křišťálové koule“ a získání vhledu o tom, čemu čelí. 


Náš přístup

Na projektech se nám osvědčuje iterativní spolupráce s klientem, kdy ve fázích modelování postupně vznikají možné výstupy pro business klienta a jsou-li dostupné zdroje, mohou být rovnou zahrnuty do implementovaného řešení. Přestože je obtížné odhadnout průzkumnou část práce, zaměřujeme se na rychlé dodávání prvních výsledků a následné postupné zlepšování dle přání zákazníka. Počáteční ověřování konceptu je obvykle obtížné, typicky chybí-li data v potřebné kvalitě. Nicméně, náš tým konzultantů disponuje kompetencí i v potřebných oblastech přípravy dat.


Naše řešení

Analytická řešení

Jednorázové výpočty nebo průběžně provozované řešení na technologiích Spark, Tensorflow / Keras, scikit-learn a dalších.


Bezplatné ohodnocení

Posouzení potenciálu Data Science

Identifikace businessově přínosných oblastí pro využití Data Science, zhodnocení jejich business přínosů a sestavení jejich Business Case.


Jak Vám můžeme pomoci?
Kontaktuje nás