Procesní inženýrství

Jakákoliv organizace, která má být schopna se úspěšně utkat s výzvami saturovaných trhů, kde plně platí „zákazník je pán“, kde je zásadní vysoká diferenciace namísto pouhé cenové konkurence, a kde je zásadní neustálá potřeba změny, nemůže být fixována na organizační strukturu pochybných nebo těžkopádných procesů. Jakákoliv flexibilní a agilní organizace by měla být vybudována okolo procesů, které vytvářejí hodnotné výstupy pro její zákazníky. 

Stále však existuje mnoho organizací, kde procesy buď nejsou uchopeny vůbec, nebo jsou roztříštěny danými organizačními strukturami, přičemž kontinuita procesů, která je business procesům vlastní, je narušena vztahy mezi organizačními jednotkami. Neexistuje tedy nikdo odpovědný za celkové řízení těchto procesů (s výjimkou vrcholového managementu), snad pouze za jejich fragmenty, které odpovídají jim příslušným organizačním jednotkám. Procesy jsou spravovány izolovaně, tzv. v „silech“. Vzhledem k tomu, že nikdo prakticky nevykonává celkovou odpovědnost, je jakákoli změna (např. reflexe poptávky po novém produktu nebo technologická inovace), vyžadující organizační změny napříč více strukturami podniku, tak obtížná, nebo dokonce nemožná, a organizace jako taková zaostává. 


Jak pomáháme

Náš tým konzultantů pomáhá klientům stát se flexibilnějšími a agilnějšími, s vyšší produkovanou hodnotou pro své zákazníky, tím, že jim pomáhá stát se efektivními, procesně orientovanými organizacemi. 

Věříme, že jakákoli úspěšná změna procesu musí být „holistická“, tj. nesmí být ničivá, nelidská, nebo zaměřená pouze na technologii, ale spíše respektovat jak lidské, tak technologické aspekty, stimulovat využívání lidského kapitálu aktivní spoluprací a chránit strategické i provozní aspekty. 

Naše služba může mít povahu pomoci klientovi vypořádat se s některými nedostatečně efektivními klíčovými business procesy, nebo komplexního procesního reengineeringu tak, aby se zvýšila flexibilita nebo agilita organizace, nebo klientem poskytovaná hodnota (např. kvalita). 

Také důrazně doporučujeme zaměřit se na procesy před významnými investicemi do modernizace informačních systémů organizace, protože informační systémy jsou tu od toho, aby podporovaly business procesy, ne naopak. 


Náš přístup

Naše řešení

Vedení změny

Pomáháme řídit tento konkrétní typ projektů (viz Optimalizace IT projektů).

Dodávka vhodné metodiky

Dodáváme vhodný rámec (framework) pro modelování procesů organizace a pomáháme s jeho adopcí.


Příběh klienta

Bezplatné ohodnocení

Posouzení procesů

Posouzení souladu procesního řízení se strategií, návrhu a realizace procesů.


Jak Vám můžeme pomoci?
Kontaktuje nás