Optimalizace IT projektů

Je smutnou pravdou, že většina IT projektů končí nespokojeností zainteresovaných, zpožděnými termíny a vysoce překročenými náklady. 


Jak pomáháme

Náš tým konzultantů pomáhá zajistit úspěch IT projektů jejich odpovídajícím nastavením proaktivně, již od počátku projektu, a nápravou těch projektů, které se dostaly na scestí. 

Jsme přesvědčeni, že pro dodání úspěšného IT projektu musí organizace dobře fungovat zejména ve sladění projektu se strategií, řízení zainteresovaných osob (stakeholderů), klíčových technických a netechnických komponent rozsahu projektu (např. řízení architektury a softwarového vývoje), projektových týmů a projektového managementu. 

Naše služba může být buď krátkodobá, kdy klientovi pomůžeme nastavit či přenastavit projekt během několika týdnů, a nebo dlouhodobější, kdy v daném projektu nebo oblasti zastřešíme projektové řízení. 


Náš přístup

Optimalizace IT projektů

Kromě hlubokých znalostí a rozsáhlých zkušeností s metodikami projektového řízení (Agile, Prince, PMBOK a další) věříme, že čistá „mechanika“ projektového řízení není dostatečná. Pomáháme-li při optimalizaci projektu, uplatňujeme holistický přístup pokrývající následující dimenze:

Číst více > Optimalizace IT projektů


Naše řešení

Projektový management

Nastavení vhodných procesů řízení projektu a poskytování podpory během realizace projektu.

Budování týmů

Pomáháme sladit organizaci se specifikami projektu a trénovat projektové týmy tak, aby fungovaly efektivně.


Příběh klienta

Core Banking System

Cílem implementace bankovního systému bylo udržet a dále zlepšit postavení klíčového hráče na trhu stavebního spoření prostřednictvím výměny a nasazení klíčových prvků podnikové architektury. Byl zaveden nový Core Banking System, systémy pro řízení prodeje a vztahů se zákazníky (CRM).

Číst více > Core Banking System


Bezplatné ohodnocení

Posouzení obsahu projektu

Jak dobře je naplánována změna architektury, implementovány procesy vývoje softwaru a měřena kvalita.

Posouzení rizik

Analýza rizik napříč technickými a netechnickými aspekty projektu.


Jak Vám můžeme pomoci?
Kontaktuje nás