Rubriky
Your Edge Blog

Proč Your Edge

Your Edge je poskytovatelem služeb, který usiluje o to být preferovaným partnerem pro budování konkurenční výhody s využitím informačních systémů, dat a analytiky. Mezi naše dlouhodobé zákazníky patří přední české finanční a telekomunikační společnosti jako na příklad Komerční banka, ČSOB nebo O2 Czech Republic.

Your Edge je společností expertů, kteří usilují o excelenci v oboru, poskytují a dále rozvíjejí interní kompetence a jsou zákazníkům partnerem jak pro realizaci, tak pro rané diskuse přístupu k řešení.

 • Your Edge je řízena s prvořadým zaměřením na kontext, perspektivu a očekávání našich zákazníků, s vysokými nároky na schopnosti, vzdělání a zkušenosti našich expertů.
 • Pro dodávku kapacit se snažíme co nejlépe porozumět celkovému kontextu zákazníka (business strategie, IT strategie, klasická vs agilní organizace, technologie, rozpočet) a na základě toho dodat služby prostřednictvím prověřených konzultantů na míru situaci.
 • Na rozdíl od agentur práce a dalších firem pouze nepřeprodáváme odborníky zákazníkům, ale společně s našimi konzultanty rozvíjíme kompetence, které dodáváme v prostředí zákazníků.

Víme, že pokud chceme poskytovat prvotřídní služby, musí být Your Edge postavena na prvoligových odbornících. Jsme si vědomi toho, že pro získání, motivaci a udržení těch nejlepších odborníků jim musíme poskytnout příležitosti k seberealizaci na výjimečně zajímavých projektech, rozvoji interních kompetencí, adekvátně je ohodnotit, a rozvíjet spravedlivé a motivující prostředí, kde je radost se realizovat.

 • Soustředíme se tedy na obchodní rozvoj specificky pro získávání výjimečně zajímavých projektů; své zákazníky i projekty si vybíráme.
 • Zároveň pečlivě řídíme provozní náklady tak, že můžeme naše konzultanty díky provozní efektivitě nadstandardně odměnit.
 • Od konkurence se odlišujeme propracovanými a nadále rozvíjenými vnitřními systémy Kariérního řádu, Bonus systému, Odměňování za doporučení, Performance Management systému, Školení a certifikací, díky kterým našim konzultantům poskytujeme otevřené, spravedlivé a motivační prostředí.
 • Náš karierní řád propojuje rozvoj a odměnu konzultantů se strategií Your Edge a odpovídá na otázky: Jak se mohu v Your Edge dále vyvíjet? Jak mohu postoupit na vyšší pozici? Jak mohu dosáhnout zvýšení příjmu? Jak se mohu pro Your Edge stát cennějším? Jak mohu ukázat a využít své schopnosti?
 • Investujeme do profesního růstu konzultantů prostřednictvím specializovaných školení a certifikací. Máme na to vyčleněný rozpočet, který používáme pro přístup k nejnovějším vzdělávacím programům a odborným kurzům, což nám pomáhá udržovat konkurenční výhodu konzultantů a díky tomu i Your Edge.
 • Bonus je dodatečnou odměnou k mzdě nebo smluvní sazbě konzultanta, který zohledňuje jeho podíl na obchodních výsledcích v oblastech, ve kterých působí. Náš bonus systém specifikuje alokaci tohoto bonusu mezi konzultanty. Bonus může tvořit významnou část příjmu konzultanta a není shora omezen.
 • Performance Management je náš interní proces zlepšování výkonu stanovením individuálních a týmových cílů v souladu se strategickými cíli organizace, plánováním výkonu pro dosažení těchto cílů, hodnocením a posuzováním pokroku a rozvíjením znalostí a schopností konzultantů. Používáme nástroje Gallup Strength Finder a 15Five.
 • Náš systém odměňování za doporučení odměňuje konzultanty za úspěšné doporučení nových spolupracovníků Your Edge. Odměna za doporučení může být přiznána jak jednorázově při úspěšném náboru, tak může být vyplácena i dlouhodobě, pokud se odměňovaný konzultant aktivně podílí na vedení doporučeného konzultanta.