Reporting je nezbytnou součástí operativního i strategického řízení každé úspěšné společnosti. Vhodně nastavený systém Reportingu je předpokladem jak pro průběžné vyhodnocování dosahování cílů provozních procesů, tak pro návrh a řízení strategie, která reflektuje kvantitativní fakta. Reporting spojuje různé zdroje dat do jednotného rozhraní a umožňuje uživatelům generovat, prezentovat a sdílet informace ve formě grafů, tabulek, grafických dashboardů a dalších vizuálních prvků. 

Dnes se ve společnostech setkáváme s následujícími motivy pro nastavení nebo změnu Reportingu:

  • Data nejsou ucelená, pochází z několika zdrojů a mají různou strukturu
  • Neefektivní využití zdrojů 
  • Chybí monitoring výkonnosti, jak zaměstnanců, tak např. jednotlivých poboček 
  • Chybí jasná strategie a vize pro budoucí vývoj založená na datech 
  • Nepřehlednost a netransparentnost dat 
  • Časově náročné, neautomatizované manuální reporty 

Jak pomáháme

Náš tým technologicky nezávislých poradců pomáhá klientům vybudovat Reporting adekvátně jejich situaci a očekáváním. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně tak, aby struktura a rozsah Reportingu vyhovovala co nejlépe. 

S klientem si nejprve detailně projdeme jeho potřeby, zjistíme, jaké má business požadavky, jaké metriky a jak často by je chtěl sledovat. Pokud klient již má nějaký systém reportingu, zmapujeme ho a zhodnotíme jeho využitelnost. 

Po zjištění potřeb zákazníka detailně zanalyzujeme zdrojová data a navrhneme vhodný datový model, vydefinujeme vztahy mezi jednotlivými objekty a navrhneme nové metriky. Nedílnou součástí je čištění a transformace dat. 

Poté již můžeme navrhnout vhodný design reportů, tedy jednotlivé stránky, interaktivní vizualizace, navigační tlačítka a mnoho dalších prvků. 

V dalším kroku si s klientem otestujeme funkčnost a správnost výstupních dat a případné rozdíly dále zapracujeme a report ještě zkvalitníme. 

Po úspěšném otestování a nasazení reportingu vypracujeme dokumentaci a zaškolíme jednotlivé uživatele. 


Náš přístup

Naše řešení

Power BI Training

Základní školení uživatelů Power BI včetně praktických rad, jak reporty a dashboardy efektivně vytvářet a využívat.

Reporting Implementation

Kompletní návrh a implementace reportingového řešení buď v návaznosti na Reporting Assessment, nebo „na zelené louce“.

Reporting Assessment

Analýza současného stavu potřeb reportingu versus současný reporting systém, návrh doporučení na změnu.


Jak Vám můžeme pomoci?
Kontaktuje nás